В процеса на лечение на ревматичните заболявания ключова роля за постигането на добри резултати, т.е. за постигане на висока ефективност от лечението, играе комплексното лечение и мониторинга на напредъка на лечението. 42 more words